Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на листове и ленти за отрезни машини

Референтен No: КС 11-2017-25 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 12.10.2018 70 kb   

Протокол 2.pdf 12.10.2018 89 kb   

Протокол 3.pdf 12.10.2018 122 kb   

Окончателен доклад.pdf 12.10.2018 138 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение.pdf 12.10.2018 100 kb   

Договори

Договор МТ-431 / 11.12.2018

MT-431-11.12.2018_Z 17.12.2018 804 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка