Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на ръчни инструменти

Референтен No: КС 11-2017-47 /

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол №1.pdf 30.01.2020 206 kb   

Протокол №2.pdf 30.01.2020 242 kb   

Окончателен доклад .pdf 30.01.2020 184 kb   

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП