Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на лебедки с лостово задвижване

Референтен No: КС 11-2017-08 / 0

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 27.11.2017 50 kb   

Протокол 2.pdf 27.11.2017 67 kb   

Протокол 3.pdf 27.11.2017 184 kb   

Окончателен доклад.pdf 27.11.2017 117 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение КС 11-2017-08.pdf 27.11.2017 73 kb   

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ-5 / 05.01.2018

MT-5-5-01-2018 19.01.2018 502 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка