Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на инструменти, преносими машини и уреди

Референтен No: КС 11-2017-23 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 26.09.2018 101 kb   

Протокол 2.pdf 26.09.2018 225 kb   

Протокол 3.pdf 26.09.2018 242 kb   

Окончателен доклад.pdf 26.09.2018 196 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение КС 11-2017-23.pdf 26.09.2018 130 kb   

Договори

Договор MT-367 / 22.10.2018

MT-367-22-10-2018-ЗАЛ 29.10.2018 997 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT-368 / 22.10.2018

MT-368-22-10-2018-ЗАЛ 29.10.2018 808 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка