Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на акумулаторни ударни гайковерти

Референтен No: КС 11-2017-07 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 21.12.2017 66 kb   

Протокол 2.pdf 21.12.2017 62 kb   

Протокол 3.pdf 21.12.2017 149 kb   

Окончателен доклад КС 11-2017-07.pdf 21.12.2017 131 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение КС-11-2017-07.pdf 21.12.2017 75 kb   

Договори

Договор MT-53 / 01.02.2018

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка