Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на металообработващи инструменти

Референтен No: КС 11-2017-09 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 22.01.2018 60 kb   

Протокол 2.pdf 22.01.2018 117 kb   

Протокол 3.pdf 22.01.2018 214 kb   

Окончателен доклад.pdf 22.01.2018 129 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение.pdf 22.01.2018 92 kb   

Договори

Договор МТ-96 / 07.03.2018

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор МТ-97 / 07.03.2018

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка