Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на инструменти, преносими машини и уреди

Референтен No: КС 11-2017-27 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 18.01.2019 91 kb   

Протокол 2.pdf 18.01.2019 125 kb   

Окончателен доклад.pdf 18.01.2019 165 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение.pdf 18.01.2019 110 kb