Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на тракторна косачка

Референтен No: КС 11-2017-34 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1.pdf 17.06.2019 93 kb   

Протокол 2.pdf 17.06.2019 95 kb   

Протокол 3.pdf 17.06.2019 129 kb   

Окончателен доклад КС 11-2017-34.pdf 17.06.2019 98 kb   

Решение за приключване на процедурата

Решение КС 11-2017-34.pdf 17.06.2019 118 kb   

Договори

Договор МТ-200 / 16.07.2019

MT-200-16-07-2019-ЗАЛ 25.07.2019 806 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка