Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на печатни бланки и дневници

Референтен No:75 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 10.09.2018 г.

Виж повече   

Доставка на електрозащитни средства – указатели за напрежение

Референтен No:62 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 04.09.2018 г.

Виж повече   

Доставка на филтри за технологична механизация

Референтен No:107 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 27.08.2018 г.

Виж повече   

Доставка на кислород, сгъстен под налягане в бутилки

Референтен No:102 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.08.2018 г.

Виж повече   

Доставка нови леки автомобили с повишена проходимост, категория М1

Референтен No:87 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.08.2018 г.

Виж повече   

Доставка на антифриз готов за употреба

Референтен No:76 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 20.08.2018 г.

Виж повече   

Доставка на прекъсвачи и разединители НН

Референтен No:77 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 21.08.2018 г.

Виж повече