Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на печатни бланки и дневници

Референтен No: 75 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 10.09.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 11.09.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Техническа спецификация stamp.pdf 08.08.2018 1539 kb   

Мостри.zip 08.08.2018 106921 kb   

Методика за оценка

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 03.10.2018 161 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 03.10.2018 259 kb   

Протокол № 3 stamp.pdf 20.11.2018 605 kb   

Протокол № 4 stamp.pdf 20.11.2018 169 kb   

Протокол № 5 stamp.pdf 20.11.2018 175 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-454 / 19.12.2018

MT-454-19-12-2018_Z 20.12.2018 3185 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка