Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Ремонт на променливотокови ел. двигатели с меки секции

Референтен No:18 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.05.2018 г.

Виж повече   

Доставка на акумулаторни батерии

Референтен No:1 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 09.05.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на подкранов път на кран в „Дизелово депо“ на рудник „Трояново – 1“

Референтен No:24 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 15.05.2018 г.

Виж повече   

„Доставка на втечнен въглеводороден газ – смес от Пропан и Бутан марка „Б“

Референтен No:27 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 09.05.2018 г.

Виж повече   

Външно ел.захранване, ремонт и удължаване на съществуващ полски път

Референтен No:21 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 08.05.2018 г.

Виж повече