Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на двукомпонентни износоустойчиви шини

Референтен No:36 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 11.07.2018 г.

Виж повече   

Осигуряване на мобилни телефонни услуги

Референтен No:51 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 24.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на хидросъединител 1000 ТЕ-Х

Референтен No:61 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 09.07.2018 г.

Виж повече   

Доставка на верига с кръгли звена (кофова верига)

Референтен No:32 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 05.07.2018 г.

Виж повече   

Доставка на адаптери и зъби за SRs 4000

Референтен No:52 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 23.07.2018 г.

Виж повече   

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Референтен No:26 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.07.2018 г.

Виж повече   

Доставка на разпределителна уредба ниско напрежение за задвижваща станция

Референтен No:39 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 02.07.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на покрива на звено „Ел. локомотивно депо - Ремонт“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

Референтен No:59 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 10.07.2018 г.

Виж повече