Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на филтри за технологична механизация

Референтен No: 107 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 27.08.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 28.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение stamp.pdf 30.07.2018 20565 kb   

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение 1 stamp.pdf 03.08.2018 1064 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1 stamp.pdf 18.09.2018 2559 kb   

Протокол 2 stamp.pdf 18.09.2018 4951 kb   

Протокол 3 stamp.pdf 20.11.2018 3028 kb   

Протокол 4 stamp.pdf 20.11.2018 5032 kb   

Протокол 5 stamp.pdf 20.11.2018 4849 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ - 452 / 19.12.2018

MT-452-19-12-2018-ЗАЛ 20.12.2018 1061 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор МТ - 453 / 19.12.2018

MT-453-19-12-2018_Z 20.12.2018 823 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка