Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на разпределителна уредба средно напрежение за задвижваща станция

Референтен No:136 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 31.10.2017 г.

Виж повече   

Доставка на резервни части за колесни трактори ТК, МТЗ, ЮМЗ, Т-150

Референтен No:125 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 16.10.2017 г.

Виж повече   

Доставка и монтаж на вентилаторни водни конвектори за нуждите на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Референтен No:138 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 13.10.2017 г.

Виж повече   

Доставка на адаптери и зъби Ultralok U20 или техен еквивалент

Референтен No:135 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 26.10.2017 г.

Виж повече   

Доставка на релейни защити

Референтен No:134 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 12.10.2017 г.

Виж повече   

"Доставка на зъбни хидравлични помпи"

Референтен No:124 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 23.10.2017 г.

Виж повече   

Доставка на зъбни маслени помпи за ТМО

Референтен No:139 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 13.10.2017 г.

Виж повече   

Доставка на резервни части за машини Caterpillar

Референтен No:147 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 17.10.2017 г.

Виж повече   

Доставка на резервни части за булдозери Komatsu

Референтен No:146 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 17.10.2017 г.

Виж повече   

Доставка на инструменти, преносими машини и уреди, и термометри за силови трансформатори

Референтен No:121 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 13.10.2017 г.

Виж повече