Енергийна независимост и национална сигурност

 

Застраховане на МПС, собственост на „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр.Раднево през 2018 - 2019 година, чрез сключване на застраховка „Пълно каско”, „Частично Каско” и „Злополука на лицата в МПС”

Референтен No: 94 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.08.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 23.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Разяснения

Разяснение 1.pdf 13.08.2018 112 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 10.09.2018 122 kb   

Протокол 2.pdf 10.09.2018 166 kb   

Протокол 3.pdf 14.09.2018 131 kb   

Протокол 4.pdf 29.10.2018 109 kb   

Протокол 5.pdf 29.10.2018 203 kb   

Протокол 6.pdf 29.10.2018 196 kb   

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-391 / 20.11.2018

MT-391-20.11.2018_Z - ОП1 23.11.2018 2155 kb   

Допълнителни споразумения
Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT-392 / 20.11.2018

MT-392-20.11.2018_Z 23.11.2018 2211 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка