Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на минерална вода

Референтен No:78 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 23.08.2018 г.

Виж повече   

Доставка на костюм водозащитен

Референтен No:60 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 21.08.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на подстанция „Брикетна“ - рудник „Трояново-1“

Референтен No:71 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 13.08.2018 г.

Виж повече   

Доставка на дистанционни пръстени

Референтен No:68 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 16.08.2018 г.

Виж повече   

Доставка на ролки за ГТЛ 2250

Референтен No:193 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 17.08.2018 г.

Виж повече   

Доставка на антени и букси за радиостанции

Референтен No:56 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 26.07.2018 г.

Виж повече   

Осигуряване на услугата хранене на работниците и служителите на Мини Марица Изток ЕАД

Референтен No:44 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 14.11.2018 г.

Виж повече   

Доставка фургони оборудвани с климатик

Референтен No:58 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 27.07.2018 г.

Виж повече   

Доставка на двойни метални шкафчета за цивилно и работно облекло

Референтен No:57 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 27.07.2018 г.

Виж повече   

Доставка на диаметрално делим лагер

Референтен No:91 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 14.08.2018 г.

Виж повече