Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на инертни материали

Референтен No:41 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 09.08.2018 г.

Виж повече   

Доставка на спирално-конусни предавки за ГТЛ 2250 – чешка система

Референтен No:69 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 14.08.2018 г.

Виж повече   

Доставка на мобилна челюстна трошачка за нуждите на клоновете към „Мини Марица-изток“ ЕАД

Референтен No:67 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 23.07.2018 г.

Виж повече   

Доставка на машинни и джонтови болтове и гайки

Референтен No:54 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 01.08.2018 г.

Виж повече   

Саниране ремонтно хале участък „Ремонт ролки“ рудник „Трояново – 3“

Референтен No:47 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.07.2018 г.

Виж повече   

Доставка на консумативи и резервни части за изпитвателните въглехимични лаборатории

Референтен No:66 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 19.07.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на колекторни електрически двигатели и генератори

Референтен No:64 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 26.07.2018 г.

Виж повече   

Доставка на калодки за електрически локомотив, калаена композиция и тягови акумулаторни батерии

Референтен No:46 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.07.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на възли и агрегати за тежкото минно оборудване и ГТЛ

Референтен No:48 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 30.07.2018 г.

Виж повече