Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на масло хидравлично

Референтен No: 72 / 2018

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Договори

Договор 343 / 26.09.2018

MT-343-26-09-2018-ЗАЛ 01.10.2018 595 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка