Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на кислород, сгъстен под налягане в бутилки

Референтен No: 102 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.08.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 23.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор 379 / 07.11.2018

MT-379-7-11-2018-ЗАЛ 08.11.2018 1066 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка