Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на прекъсвачи и разединители НН

Референтен No: 77 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 21.08.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 22.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 77-2018.pdf 20.07.2018 624 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 11.09.2018 54 kb   

Протокол 2.pdf 11.09.2018 64 kb   

Протокол 3.pdf 11.09.2018 84 kb   

Протокол 4.pdf 11.09.2018 101 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT 358 / 10.10.2018

Договор ЗОП 77-2018 11.10.2018 1513 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка