Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Изработка и доставка на знаци, табели и други средства за сигнализация по ЗБУТ

Референтен No:223 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 20.04.2018 г.

Виж повече   

„Доставка на консумативи за принтери и многофункционални печатащи устройства“

Референтен No:5 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 17.04.2018 г.

Виж повече   

Доставка на продукти за пожарогасене и пожарно оборудване

Референтен No:224 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 02.04.2018 г.

Виж повече   

Доставка и монтаж на сухи трансформатори за местими ел. къщи за КТП 20/6 кV

Референтен No:9 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 02.04.2018 г.

Виж повече   

„Ремонт на хидравлични гъвкави съединения“

Референтен No:02 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 03.04.2018 г.

Виж повече   

Осигуряване на мобилни телефонни услуги

Референтен No:10 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 21.03.2018 г.

Виж повече   

"Доставка на зъбни хидравлични помпи"

Референтен No:16 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 28.03.2018 г.

Виж повече