Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на електрозащитни средства – указатели за напрежение

Референтен No: 62 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.09.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 05.09.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 62-2018г..pdf 31.07.2018 10984 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 13.12.2018 860 kb   

Протокол 2.pdf 13.12.2018 718 kb   

Протокол 3.pdf 13.12.2018 1477 kb   

Протокол 4.pdf 13.12.2018 1377 kb   

Окончателен доклад

Договори

Договор МТ 11 / 11.01.2019

Договор МТ11-2019г. 18.01.2019 1564 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор МТ 12 / 11.01.2019

Договор МТ12-2019г. 18.01.2019 1567 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка