Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на антифриз готов за употреба

Референтен No: 76 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 20.08.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 21.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Договори

Договор 439 / 17.12.2018

MT-439-17-12-2018-ЗАЛ 19.12.2018 1047 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор 440 / 17.12.2018

MT-440-17-12-2018-ЗАЛ 19.12.2018 1002 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор 441 / 17.12.2018

MT-441-17-12-2018-ЗАЛ 19.12.2018 1024 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка