Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Ел. провод 110kV извод „Венера“ – изместване II етап /преминаване зад с. Рисиманово/“-

Референтен No:83 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 13.09.2018 г.

Виж повече   

Доставка на ножодържач и нож за скала на багер Rs 2000

Референтен No:81 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 20.09.2018 г.

Виж повече   

Доставка на термомагнитни моторни токоограничители

Референтен No:105 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 18.09.2018 г.

Виж повече   

Доставка на резервни части за товарни автомобили IVECO"

Референтен No:112 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 04.09.2018 г.

Виж повече   

Доставка на масла за ТМО

Референтен No:89 / 2018

Виж повече   

Доставка на миньорски ботуши - високи

Референтен No:85 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 10.09.2018 г.

Виж повече