Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на трифазни течни пускови реостати

Референтен No:118 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 04.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на разпределителна уредба ниско напрежение за задвижваща станция

Референтен No:115 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 04.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на трифазни двигатели за средно и ниско напрежение

Референтен No:45 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 05.10.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на двигатели с вътрешно горене SW 680 за челен товарач L-34

Референтен No:92 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 19.09.2018 г.

Виж повече   

Доставка на специализирани ГНСС системи за прецизно позициониране

Референтен No:97 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 26.09.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на индустриална електронна апаратура, електронни платки и модули

Референтен No:95 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 19.09.2018 г.

Виж повече   

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на копирни машини

Референтен No:114 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 17.09.2018 г.

Виж повече   

Доставка на калодка вагонна тип P10-320

Референтен No:116 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 27.09.2018 г.

Виж повече   

Доставка на ролки багерни

Референтен No:74 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 20.09.2018 г.

Виж повече