Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на релейни защити

Референтен No:37 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 28.05.2018 г.

Виж повече   

Доставка на трансформатори

Референтен No:29 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 28.05.2018 г.

Виж повече   

Доставка на полиуретанови пръстени за ГТЛ 1800

Референтен No:25 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 11.06.2018 г.

Виж повече   

Надграждане системата за контрол на присъствието на работното място в клоновете на дружеството

Референтен No:43 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.05.2018 г.

Виж повече   

Доставка на зъб кован с наварка за роторен багер SRs 2000

Референтен No:15 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 31.05.2018 г.

Виж повече   

Доставка на електрохидравлични повдигачи

Референтен No:7 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.05.2018 г.

Виж повече   

Доставка на КРУ открит монтаж

Референтен No:6 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.05.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на покрива в звено „Дизелово депо“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

Референтен No:40 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 21.05.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на колесни трактори Т-150К и К-701

Референтен No:31 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 16.05.2018 г.

Виж повече   

Доставка на модули за изграждане на табло „децентрализирана периферия” за ЗС 1000кW

Референтен No:30 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.05.2018 г.

Виж повече