Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка нови леки автомобили с повишена проходимост, категория М1

Референтен No: 87 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.08.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 23.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Договори

Договор МТ-132 / 30.04.2019

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка