Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на масло трансмисионно

Референтен No: 73 / 2018

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Договори

Договор 341 / 25.09.2018

MT-341-25-09-2018-ЗАЛ 01.10.2018 614 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка