Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на релейни защити

Референтен No: 37 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 29.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за удължаване на срока

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 37-2018.pdf 02.05.2018 480 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 20.07.2018 80 kb   

Протокол 2.pdf 20.07.2018 158 kb   

Протокол 3.pdf 03.10.2018 127 kb   

Протокол 4.pdf 03.10.2018 189 kb   

Протокол 5.pdf 03.10.2018 217 kb   

Окончателен доклад

Договори

Договор МТ 396 / 22.11.2018

Допълнителни споразумения
Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор МТ 403 / 22.11.2018

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT 44 / 12.02.2019

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка