Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на зъб кован с наварка за роторен багер SRs 2000

Референтен No: 15 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 31.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 01.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Тех. спецификация ЗОП 15-2018.pdf 25.04.2018 69 kb   

zub kovan.rar 25.04.2018 136 kb   

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Променена документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване