Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на модули за изграждане на табло „децентрализирана периферия” за ЗС 1000кW

Референтен No: 30 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 25.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 28.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 30-2018.pdf 18.04.2018 378 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 03.10.2018 103 kb   

Протокол 2.pdf 03.10.2018 92 kb   

Протокол 3.pdf 03.10.2018 116 kb   

Протокол 4.pdf 03.10.2018 153 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT 384 / 09.11.2018

Договор ЗОП 30-2018 15.11.2018 780 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка