Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на трансформатори

Референтен No: 29 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 29.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за удължаване на срока

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 29-2018.pdf 02.05.2018 452 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 27.08.2018 174 kb   

Протокол 2.pdf 27.08.2018 989 kb   

Протокол 3.pdf 30.10.2018 502 kb   

Протокол 4.pdf 30.10.2018 475 kb   

Протокол 5.pdf 30.10.2018 168 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT - 434 / 13.12.2018

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор MT - 435 / 13.12.2018

Допълнителни споразумения
Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка