Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на електрохидравлични повдигачи

Референтен No: 7 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 23.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 7-2018.pdf 23.04.2018 395 kb   

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 27.04.2018 42 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 20.07.2018 119 kb   

Протокол 2.pdf 20.07.2018 161 kb   

Протокол 3.pdf 03.10.2018 180 kb   

Протокол 4.pdf 03.10.2018 163 kb   

Протокол 5.pdf 03.10.2018 113 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ 399 / 22.11.2018

Договор ЗОП 7-2018 26.11.2018 889 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка