Енергийна независимост и национална сигурност

 

Надграждане системата за контрол на присъствието на работното място в клоновете на дружеството

Референтен No: 43 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 23.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1 stamp.pdf 18.06.2018 87 kb   

Протокол 2 stamp.pdf 18.06.2018 197 kb   

Протокол 3 stamp.pdf 18.06.2018 100 kb   

Протокол 4 stamp.pdf 18.06.2018 162 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-250 / 10.07.2018

MT-250-10-07-2018-ЗАЛ 11.07.2018 1430 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка