Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на КРУ открит монтаж

Референтен No: 6 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 23.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 6-2018.pdf 23.04.2018 429 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 13.07.2018 71 kb   

Протокол 2.pdf 13.07.2018 95 kb   

Протокол 3.pdf 03.10.2018 102 kb   

Протокол 4.pdf 03.10.2018 169 kb   

Протокол 5.pdf 03.10.2018 170 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ 401 / 22.11.2018

Допълнителни споразумения
Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор МТ 402 / 22.11.2018

Допълнителни споразумения
Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка