Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на покрива в звено „Дизелово депо“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

Референтен No: 40 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 21.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 22.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf 18.04.2018 183 kb   

ЧЕРТЕЖИ.zip 18.04.2018 7712 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № МТ-01_Z.pdf 30.05.2018 95 kb   

Протокол № МТ-02_Z.pdf 30.05.2018 138 kb   

Протокол № МТ-03.pdf 16.07.2018 116 kb   

Протокол № МТ-04.pdf 16.07.2018 93 kb   

Протокол № МТ-05.pdf 16.07.2018 118 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-302 / 03.09.2018

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка