Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на колесни трактори Т-150К и К-701

Референтен No: 31 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 16.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 17.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1 stamp.pdf 06.06.2018 108 kb   

Протокол 2 stamp.pdf 06.06.2018 256 kb   

Протокол 3 stamp.pdf 16.07.2018 180 kb   

Протокол 4 stamp.pdf 16.07.2018 119 kb   

Протокол 5 stamp.pdf 16.07.2018 181 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-309 / 04.09.2018

MT-309-4-09-2018-ЗАЛ 12.09.2018 3021 kb   

Допълнителни споразумения

1-SP-4-12-2018-MT-309-2018-TOSS-ЗАЛ 04.12.2018 266 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка