Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на нагреватели и отоплителни уреди

Референтен No:52 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:10:00 на 04.05.2016 г.

Виж повече   

Доставка на комуникационно оборудване

Референтен No:051 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 26.04.2016 г.

Виж повече   

Доставка на компютърни конфигурации

Референтен No:050 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 26.04.2016 г.

Виж повече   

„Доставка на консумативи и резервни части за лабораторна апаратура”

Референтен No:47 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:10:00 на 21.04.2016 г.

Виж повече   

Доставка на роторни съпротивления за двигатели 560 kW за задвижващи станции

Референтен No:39 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 04.04.2016 г.

Виж повече