Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на комуникационно оборудване

Регистрационен No: 051 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 26.04.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:30 на 27.04.2016 г.

Номер в АОП: 9052886

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 14.04.2016г. 13:29ч 91 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 14.04.2016г. 13:30ч 92 kb   

Образци на документи

Образци на документи 14.04.2016г. 13:30ч 442 kb   

Образци на документи 14.04.2016г. 13:30ч 83 kb   

Протоколи

Протоколи 04.05.2016г. 14:43ч 77 kb   

Договори

Договор MT 220 / 12.05.2016

Договор 1 12.05.2016г. 15:46ч 435 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 07.10.2016г. 08:13ч 9 kb   

Приключен/прекратен

26.09.2016 Договорът е изпълнен.

Договор MT 221 / 12.05.2016

Договор 1 12.05.2016г. 15:47ч 379 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 07.10.2016г. 08:13ч 9 kb   

Приключен/прекратен

26.09.2016 Договорът е изпълнен.