Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на консумативи и резервни части за лабораторна апаратура”

Регистрационен No: 47 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 10:00 на 21.04.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 11:00 на 21.04.2016 г.

Номер в АОП: 9052155

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 06.04.2016г. 11:34ч 87 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 06.04.2016г. 11:34ч 82 kb   

Техническа спецификация 06.04.2016г. 11:34ч 52 kb   

Образци на документи

Образци на документи 06.04.2016г. 11:35ч 231 kb   

Образци на документи 06.04.2016г. 11:35ч 231 kb   

Образци на документи 06.04.2016г. 11:35ч 191 kb   

Образци на документи 06.04.2016г. 11:35ч 167 kb   

Образци на документи 06.04.2016г. 11:35ч 98 kb   

Протоколи

Протоколи 04.05.2016г. 10:54ч 140 kb   

Договори

Договор МТ-238 / 25.05.2016

Договор 1 25.05.2016г. 14:26ч 496 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 11.08.2016г. 15:32ч 9 kb   

Приключен/прекратен

03.08.2016 Договорът е изпълнен.

Договор МТ-239 / 25.05.2016

Договор 1 25.05.2016г. 14:26ч 467 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

29.06.2016 Договорът е изпълнен в срок.