Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на вакуум помпи

Референтен No:106 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 07.12.2015 г.

Виж повече   

Доставка на газ за заваряване Коргон С 18

Референтен No:120 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 07.12.2015 г.

Виж повече   

Доставка на четки дискови телени ф100

Референтен No:117 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 25.11.2015 г.

Виж повече   

Доставка на хидратна вар

Референтен No:119 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 26.11.2015 г.

Виж повече   

„Доставка на газ за заваряване Коргон С 18”

Референтен No:114 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 23.11.2015 г.

Виж повече   

Доставка на релета ниско напрежение и принадлежности за релета

Референтен No:115 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 19.11.2015 г.

Виж повече   

Доставка на газ пропан - бутан марка "Б" в бутилки

Референтен No:111 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 16.11.2015 г.

Виж повече