Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на термо-магнитни моторни защити ниско напрежение

Референтен No:092 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 06.06.2014 г.

Виж повече   

Доставка на електрически табла и аксесоари за тях

Референтен No:090 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 06.06.2014 г.

Виж повече   

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни прекъсвачи и вакуумни контактори

Референтен No:097 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 23.06.2014 г.

Виж повече   

Доставка на триполюсни силови контактори ниско напрежение

Референтен No:103 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 23.06.2014 г.

Виж повече   

Доставка на силови, селективни и токоограничващи прекъсвачи НН и аксесоари за тях

Референтен No:104 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 23.06.2014 г.

Виж повече   

Доставка на трифазни асинхронни електродвигатели за натегателно устройство на задвижващи станции

Референтен No:176 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 05.12.2014 г.

Виж повече   

Доставка на трифазни буферни съпротивления за двигатели 560 kW за задвижващи станции

Референтен No:175 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 05.12.2014 г.

Виж повече   

Ремонт на хидравлични гъвкави съединения с номинален диаметър от 5 до 51 мм.

Референтен No:166 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 03.12.2014 г.

Виж повече   

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на акумулаторни батерии и токоизправители

Референтен No:161 / 2014

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 13.10.2014 г.

Виж повече