Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на роторни съпротивления за двигатели 560 kW за задвижващи станции

Регистрационен No: 39 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 04.04.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:00 на 05.04.2016 г.

Номер в АОП: 9051635

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 23.03.2016г. 15:36ч 104 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 23.03.2016г. 15:36ч 57 kb   

Образци на документи

Образци на документи 23.03.2016г. 15:36ч 111 kb   

Образци на документи 23.03.2016г. 15:36ч 494 kb   

Образци на документи 23.03.2016г. 15:37ч 17 kb   

Протоколи

Протоколи 07.04.2016г. 14:41ч 73 kb   

Договори

Договор МТ-188 / 27.04.2016

Договор 1 04.05.2016г. 07:47ч 335 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 10.08.2016г. 13:07ч 9 kb   

Плащания 2 24.10.2016г. 15:45ч 9 kb   

Приключен/прекратен

21.10.2016 Договора е изпълнен качествено и в срок.