Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

„Доставка на принтерна, копирна и друга хартия”

Референтен No:03 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 22.01.2016 г.

Виж повече   

Доставка на конектори за вторична комутация на маломаслени прекъсвачи тип SCI – 1

Референтен No:02 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 20.01.2016 г.

Виж повече   

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инвертор /силов електрически преобразувател/ за EL-2.

Референтен No:131 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:10:00 на 20.01.2016 г.

Виж повече   

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на кран мостов едногредов 10 тона

Референтен No:132 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 12.01.2016 г.

Виж повече   

Ремонт на съществуващата сграда участък РТНК №1 на промплощадката в с.Mедникарово, р-к „Трояново-3“

Референтен No:124 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 14.01.2016 г.

Виж повече   

Отводняване на площадката от дъждовни води в района на ремонтно хале „РБ-ел.част"

Референтен No:122 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 07.01.2016 г.

Виж повече   

Доставка на вакуум помпи

Референтен No:128 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 04.01.2016 г.

Виж повече