Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Ремонт на хидравлични гъвкави съединения

Референтен No:130 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:09:30 на 22.12.2015 г.

Виж повече   

Доставка на газ за заваряване Коргон С 18

Референтен No:121 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:10:00 на 21.12.2015 г.

Виж повече   

Сервизна дейност на оптични кабелни линии

Референтен No:109 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 17.12.2015 г.

Виж повече   

Доставка на сирена сигнална

Референтен No:110 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 14.12.2015 г.

Виж повече   

Доставка на газ пропан-бутан марка "Б" в бутилки

Референтен No:123 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 14.12.2015 г.

Виж повече   

Сервизно обслужване и ремонт на кабелоизмервателни лаборатории – 3 броя

Референтен No:118 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 07.12.2015 г.

Виж повече   

Ретрофит на 3 броя изводни килии захранващи консуматори 20kV

Референтен No:116 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 03.12.2015 г.

Виж повече