Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сервизна поддръжка на дихателни апарати PA94 Plus Basic, бутилки за дихателните апарати и компресор за зареждане на бутилките с въздух сервизно обслужване и ремонт на апарати за тестване употребата на алкохол и упойващи вещества

Регистрационен No: 37 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 10:00 на 04.04.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 11:00 на 04.04.2016 г.

Номер в АОП: 9051629

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 23.03.2016г. 14:44ч 1233 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 23.03.2016г. 14:44ч 1018 kb   

Техническа спецификация 23.03.2016г. 14:44ч 778 kb   

Образци на документи

Образци на документи 23.03.2016г. 14:44ч 458 kb   

Образци на документи 23.03.2016г. 14:44ч 467 kb   

Образци на документи 23.03.2016г. 14:44ч 424 kb   

Протоколи

Протоколи 14.04.2016г. 12:34ч 85 kb   

Други

Други 14.04.2016г. 12:34ч 29 kb   

Договори