Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

„Доставка на товарни автомобили 4x4 - шаси за рудник „Трояново-3“, с. Медникарово – 3 бр.“

Референтен No:035 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 30.05.2016 г.

Виж повече   

Доставка на нагреватели и отоплителни уреди

Референтен No:52 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:10:00 на 04.05.2016 г.

Виж повече   

„Доставка на товарни автомобили 4x4 - шаси за рудник „Трояново-север“, с. Ковачево – 3 бр."

Референтен No:034 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 30.05.2016 г.

Виж повече   

Доставка на комуникационно оборудване

Референтен No:051 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 26.04.2016 г.

Виж повече   

Доставка на компютърни конфигурации

Референтен No:050 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 26.04.2016 г.

Виж повече   

Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багери ERs 710

Референтен No:54 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 21.07.2016 г.

Виж повече   

Рехабилитация на централна контактна мрежа на ж.п. гара „Разделна“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново

Референтен No:040 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 19.05.2016 г.

Виж повече   

Доставка на ролки за ГТЛ

Референтен No:028 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 31.05.2016 г.

Виж повече   

„Изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново”

Референтен No:055 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 25.05.2016 г.

Виж повече