Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на консумативи за тестващите апарати за употребата на алкохол и упойващи вещества: Alcotest 7510 Alcotest 7410 Alcotest 6810 Drugtest 5000

Регистрационен No: 46 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 08.04.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:30 на 11.04.2016 г.

Номер в АОП: 9051896

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 30.03.2016г. 15:08ч 998 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 30.03.2016г. 15:08ч 486 kb   

Образци на документи

Образци на документи 30.03.2016г. 15:08ч 425 kb   

Образци на документи 30.03.2016г. 15:08ч 420 kb   

Протоколи

Протоколи 18.04.2016г. 14:34ч 365 kb   

Договори

Договор MT-223 / 16.05.2016

Договор 1 17.05.2016г. 15:38ч 468 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 13.09.2016г. 15:48ч 9 kb   

Приключен/прекратен

10.05.2017 Договора е изпълнен. Стойност на изпълнението 29 260,00 лв. без ДДС