Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на токоограничаващи стопяеми предпазители и основи за средно и ниско напрежение или еквивалент

Регистрационен No: 48 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 20.04.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:00 на 21.04.2016 г.

Номер в АОП: 9052285

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 08.04.2016г. 13:01ч 118 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 08.04.2016г. 13:01ч 333 kb   

Образци на документи

Образци на документи 08.04.2016г. 13:01ч 520 kb   

Образци на документи 08.04.2016г. 13:01ч 494 kb   

Образци на документи 08.04.2016г. 13:01ч 17 kb   

Протоколи

Протоколи 28.04.2016г. 11:18ч 40 kb   

Други

Други 28.04.2016г. 11:18ч 28 kb   

Договори