Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на нагреватели и отоплителни уреди

Регистрационен No: 52 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 10:00 на 04.05.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 11:00 на 04.05.2016 г.

Номер в АОП: 9052936

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 14.04.2016г. 15:19ч 117 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 14.04.2016г. 15:20ч 72 kb   

Техническа спецификация 14.04.2016г. 15:20ч 50 kb   

Образци на документи

Образци на документи 14.04.2016г. 15:20ч 246 kb   

Образци на документи 14.04.2016г. 15:20ч 227 kb   

Образци на документи 14.04.2016г. 15:20ч 144 kb   

Образци на документи 14.04.2016г. 15:20ч 119 kb   

Образци на документи 14.04.2016г. 15:20ч 244 kb   

Протоколи

Протоколи 01.06.2016г. 09:39ч 121 kb   

Протоколи 09.06.2016г. 08:40ч 54 kb   

Договори

Договор МТ-278 / 27.06.2016

Договор 1 28.06.2016г. 08:11ч 477 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

19.04.2017 Договорът е изпълнен.

Договор МТ-279 / 27.06.2016

Договор 1 28.06.2016г. 08:11ч 434 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

18.01.2017 Договорът е изпълнен.